Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25264
Title: Kinh nghiệm phát triển bền vững và bài học cho du lịch Duyên hải Đông Bắc
Authors: Nguyễn, Tuấn
Keywords: Kinh nghiệm phát triển bền vững
Du lịch Duyên hải Đông Bắc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 05 .- Tr.50-51
Abstract: Trên thế giới hiện nay, mô hình phát triển bền vững du lịch đã được nhiều quốc gia quan tâm, áp dụng. việc nghiên cứu, tổng kết, học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia thành công là điều cần thiết đối với du lịch Việt Nam nói chung và vùng Duyên hải Đông Bắc nói riêng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25264
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
855.53 kBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.