Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25269
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hoàng Anh-
dc.contributor.authorĐỗ, Hoài Nam-
dc.date.accessioned2020-06-16T08:49:42Z-
dc.date.available2020-06-16T08:49:42Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn2525-2208-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25269-
dc.description.abstractBắc Trung Bộ là một trong bảy vùng kinh tế được quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu việc phát triển kinh tế của vùng còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp, do đó cần phải có định hướng rõ rệt để áp dụng công nghệ để nâng cao chất lượng sản xuất ngành trồng trọt hiện nay. Nghiên cứu này sử dụng cách tiếp cận đa chiều, phân tích, tổng hợp tài liệu, kết hợp giữa phân tích từng địa phương với phân tích liên vùng để lựa chọn ra những định hướng công nghệ U11 tiên trong nông nghiệp thích hợp cho Bắc Trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Những định hướng của nghiên cứu này có thể góp phần giúp cho khu vực Bắc Trung Bộ có thêm tầm nhìn và cải tiến trong việc ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất nông nghiệp hiệu quả nhằm ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 708 .- Tr.64-74-
dc.subjectBắc Trung Bộvi_VN
dc.subjectSản xuất nông nghiệpvi_VN
dc.subjectKhoa học và công nghệvi_VN
dc.titleĐịnh hướng công nghệ ưu tiên trong nông nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậuvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.91 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.20.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.