Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25283
Title: Thí điểm tiền di động - các vấn đề cần quan tâm
Authors: Hạ, Thị Thiều Dao
Phạm, Thị Dung
Keywords: Thí điểm tiền di động
Các vấn đề cần quan tâm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 10 .- Tr.18-25
Abstract: Bài viết mô tả các vấn đề cần quan tâm trong thí điểm tiền di động (Mobile money). Kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy: (1) só lượng các công ty cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán khá nhiều nhưng chỉ tập trung trong 5 công ty lớn với 94% thị phần; (2) Khuôn khổ pháp lý hoạt động thí điểm tiền di động đã khá đầy đủ nhưng còn thiếu một số nội dung quan trọng liên quan đến đại lý, bảo hiểm tiền gửi, định danh người sử dụng; (3) Các công ty cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cần để ý sự khác biệt vùng miền, giới tính, trình độ,... của người sử dụng; và (4) Người sử dụng đầy tiềm năng về số lượng nhưng để trở thành người sử dụng thực sự, họ cần được trang bị kiến thức tài chính và công nghệ,... Từ những phát hiện đó, bài viết cũng đưa ra một số gợi ý nhằm thúc đẩy phát triển tiền di động tại Việt Nam
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25283
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.