Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25285
Title: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên hạn hán trên lưu vực sông Sêsan
Authors: Vũ, Đức Long
Nguyễn, Ngọc Hoa
Keywords: Biến đổi khí hậu
Chỉ số hạn
Mô hình SWAT
Lưu vực sông SêSan
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 710 .- Tr.14-25
Abstract: Bài báo với nội dung đánh giá tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) lên chế độ hạn khí tượng và hạn thủy văn trong những tháng mùa khô trên lưu vực sông SêSan thông qua các chỉ số hạn và mô hình toán thủy văn. Trong nghiên cứu này, hai kịch bản BĐKH cho lượng mưa và nhiệt độ là RCP4.5 và RCP8.5 từ mô hình khí hậu toàn cầu GCMs (Global Climate Models) của dự án CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project 5) đã được chi tiết hóa thống kê cho lưu vực sông SêSan.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25285
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.5.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.