Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/253
Title: Điện than hiệu suất cao, ít phát thải
Authors: Quỳnh Như
Keywords: Điện than
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 225+226 .- Tr.68-69
Abstract: Cải thiện nhà máy điện than bằng công nghệ là ưu tiên để đảm bảo yêu cầu năng lượng tin cậy và sạch, đủ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/253
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.5 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.