Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25311
Title: Hướng đẫn các ICC về tác động của Covid-19 đối với các giao dịch tài trợ Thương mại tuân thủ các quy tắc ICC
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Keywords: Hướng đẫn các ICC
Các giao dịch tài trợ Thương mại
Tác động của Covid-19
Tuân thủ các quy tắc ICC
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 05 .- Tr.38-44
Abstract: Bài viết xin chia sẻ tới bạn đọc quan tâm là những người làm trong lĩnh vực thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại tại ngân hàng và các công ty xuất nhập khẩu một số thông tin liên quan đến hướng dẫn trên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25311
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.212.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.