Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25332
Title: Một số bài học về nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa
Authors: Lê, Danh Lượng
Keywords: Một số bài học
Nâng cao khả năng tiếp cận
Vốn tín dụng ngân hàng
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 561 .- Tr.76-78
Abstract: Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm tỷ trọng lớn tổng số doanh nghiệp, đóng góp tới 45% vào GDP, 31% vào tổng số thu ngân sách và thu hút hơn 5 triệu lao động. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò quan trọng tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nhưng các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các nguồn lực, đặc biệt là trong tiếp cận tín dụng ngân hàng. Bài viết này đề cập về thực trạng tiếp cận tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam; kinh nghiệm và bài học về nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của loại hình doanh nghiệp này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25332
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.