Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25332
Nhan đề: Một số bài học về nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tác giả: Lê, Danh Lượng
Từ khoá: Một số bài học
Nâng cao khả năng tiếp cận
Vốn tín dụng ngân hàng
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 561 .- Tr.76-78
Tóm tắt: Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm tỷ trọng lớn tổng số doanh nghiệp, đóng góp tới 45% vào GDP, 31% vào tổng số thu ngân sách và thu hút hơn 5 triệu lao động. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò quan trọng tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nhưng các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các nguồn lực, đặc biệt là trong tiếp cận tín dụng ngân hàng. Bài viết này đề cập về thực trạng tiếp cận tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam; kinh nghiệm và bài học về nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của loại hình doanh nghiệp này.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25332
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.