Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25349
Title: Nâng cao hiệu năng của Deep learning trong hệ thống tính toán hiệu năng cao CRAY-XC40
Authors: Ngô, Văn Mạnh
Nguyễn, Thị Hiền
Nguyễn, Xuân Hoài
Đặng, Văn Nam
Nguyễn, Việt Huy
Keywords: Công cụ Cray PE DL
Học sâu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 709 .- Tr.63-70
Abstract: Deep Learning (DL) đang trở thành một công cụ quan trọng cho nghiên cứu và được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống, ủng dụng DL trong bài báo dự báo, cảnh báo liên quan đèn khí tượng thủy văn đang là một hướng nghiên cứu tiềm năng và cổ nhiều thách thức. Với lượng dữ liệu đầu vào lớn và yêu cầu dự đoán nhanh tức thời, tính chính xác cao là những điểm khiến cho mạng nơ ron trong DL trở nên phức tạp và bị hạn chế trong hiệu suất tính toán, thời gian tính toán bị kéo dài so với yêu cầu nghiệp vụ dự báo, cảnh báo thực tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25349
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.