Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25393
Title: Vấn đề giới tuyến quân sự tạm thời tại hội nghị Giơnevơ về Đông Dương 1954
Authors: Lê, Thị Điệp
Keywords: Đông Dương 1954
Hội nghị Giơnevơ
Giới tuyến quân sự tạm thời
Vĩ tuyến 17
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 303+304 .- Tr.88-94
Abstract: Vấn đề giới tuyến quân sự tạm thời cũng như kết quả Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương năm 1954 là một thành công lớn của cách mạng Việt Nam, của các nước xã hội chủ nghĩa, hòa bình và dân chủ trên thế giới. Trong quá trình Hội nghị, đoàn đàm phán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hết sức linh hoạt, mềm dẻo nhưng vẫn đảm bảo đúng nguyên tắc để đạt được mục tiêu căn cốt nhất của cách mạng Đông Dương. Lần đầu tiên tham gia hội nghị đa phương quốc tế, Hội nghị Giơnevơ nói chung và vấn đề giới tuyến quân sự tạm thời nói riêng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý cho cách mạng Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25393
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.