Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25395
Title: Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong các doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện, điện tử do Công ty TNHH Kiểm toán Grant Thornton Việt Nam thực hiện
Authors: Nguyễn, Thị Sâm
Keywords: Hoàn thiện kiểm toán
Chu trình hàng tồn kho
Trong các doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện
Điện tử
Do Công ty TNHH Kiểm toán
Grant Thomton Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 561 .- Tr.34-36
Abstract: Đối với các doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện, điện tử, kiểm soát giá thành, HTK, GVHB là ưu tiên hàng đầu của Ban lãnh đạo, đồng thời đây cũng là phần hành tiềm ẩn nhiều rủi ro kiểm toán. Do vậy, Grant Thornton VN liên tục cập nhật, hoàn thiện chương trình kiểm toán, các thủ tục kiểm toán với mục đích giảm thiểu rủi ro kiểm toán, không để xảy ra các sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính. Tuy nhiên, do các hạn chế khách quan và chủ quan như đã đề cập ở trên, có thể dẫn đến những thiếu sót trong hoạt động kiểm toán chu trình HTK.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25395
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.