Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25425
Title: Cống hiến của V.I.Lênin trong đấu tranh với các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác
Authors: Nguyễn, Đình Bắc
Keywords: Cống hiến của V.I.Lênin
Đấu tranh với các quan điểm sai trái
Bảo vệ chủ nghĩa Mác
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 03 .- Tr.27-32
Abstract: Bài viết: V.l.Lênin đấu tranh với những quan điểm trực diện chống phá chủ nghĩa Mác, sự biến tướng của chủ nghĩa duy tâm, tôn giáo, chủ nghĩa Can-tơ mới; V.I.Lênin đấu tranh chống lại chủ nghĩa kỉnh nghiệm phê phán;1. V.l.Lênin đấu tranh với những kẻ khoác áo, giả danh Mác để chống Mác.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25425
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.