Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25447
Title: Tư tưởng nhân văn và tầm nhìn sâu, rộng trong thơ chúc Tết của Bác Hồ
Authors: Nguyễn, Xuân Trung
Keywords: Hồ Chí Minh
Lãnh tụ
Tầm nhìn sâu
Rộng
Thơ chúc Tết
Tư tưởng nhân văn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 303+304 .- Tr.28-32
Abstract: Thơ chúc Tết của Bác Hồ là một tài sản văn hóa, lịch sử vô giá của dân tộc Việt Nam. Những vần thơ chúc Tết của Người không chỉ đơn thuần là lời chúc đầu năm theo truyền thống của dân tộc, mà quan trọng hơn cả là chứa đựng trong đó tư tưởng nhân văn cao cả và tầm nhìn sâu, rộng của một vị lãnh tụ thiên tài, đã dành toàn bộ tâm lực, trí lực cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25447
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.