Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2544
Title: Ứng dụng kỹ thuật đánh dấu khảo sát dòng rò thấm qua thân đập đất
Authors: Nguyễn, Hữu Quang
Lê, Văn Sơn
Huỳnh, Thị Thu Hương
Nguyễn, Hồng Phan
Nguyễn, Trọng Oánh
Lưu, Hữu Phi
Keywords: Đánh dấu
Đập
Độ dẫn thủy lực
Hồ
Rò rỉ
Thấm
Thủy điện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 60(03) .- Tr.50-57
Abstract: Đập được xây dựng để ngăn nước cho các công trình thủy điện và hồ chứa thủy lợi. Theo thống kê của Hội Đập lớn (ICOLD) cho 900 trường hợp hư hỏng đập trên toàn thế giới (trừ Trung Quốc) thì 66% trường hợp xảy ra với đập đất, trong đó gần một nửa (46%) số hư hỏng là do xói mòn ngầm trong thân và nền đập. Mặc dù trên các đập có các hệ thống quan trắc, từ loại dùng kỹ thuật truyền thống như ống piezo đến các kỹ thuật hiện đại dùng cảm biến áp suất, điện trở và nhiệt độ… Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp rò rỉ lại được phát hiện bằng quan sát trực tiếp do hiện tượng rò rỉ ban đầu thường xảy ra ở phạm vi khá hẹp so với tầm kiểm soát của lưới quan trắc. Khi phát hiện hiện tượng thấm rò, bên cạnh quan trắc diễn tiến của lưu lượng thấm và mức độ tải theo bùn cát của dòng rò thì đánh giá độ thấm hay độ dẫn thủy lực của vùng thấm rò và diễn tiến của các thông số này theo thời gian là yêu cầu thực tế giúp đánh giá ảnh hưởng của hiện tượng rò đến an toàn của đập.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2544
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.55 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.71.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.