Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25506
Title: Xu hướng quảng cáo video trên mạng xã hội Facebook tại Việt Nam – góc nhìn kinh tế
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Vũ, Thị Tuyết Mai
Keywords: Quảng cáo
Mạng xã hội
Marketing
Góc nhìn kinh tế
Facebook
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 02 .- Tr.83-87
Abstract: Mạng xã hội, đặc biệt là Facebook ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam, Người dùng thường sử dụng Facebook như một nguồn khai thác và tìm hiểu tin tức, các thương hiệu, các dịch vụ. Nhờ sự phát triển của cơ sở hạ tầng công nghệ số thói quen xem video trên mạng xã hội Facebook của người Việt đang thay đổi rất nhanh. Các video quảng cáo sẽ là một công cụ rất hữu ích mà doanh nghiệp cần quan tâm sử dụng bởi một số ưu điểm kỹ thuật số như nhằm mục tiêu (cá nhân), dễ chia sẻ, tính chi phí và hiệu quả. Vì vậy quảng cáo, video trên mạng xã hội Facebook đang là xu hướng mới trong marketing. Bài viết phân tích tiềm năng và triển vọng quảng cáo video trên mạng xã hội Facebook tại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25506
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.