Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25535
Nhan đề: Tác động của minh bạch đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài - tiếp cận bằng phương pháp hồi quy không gian
Tác giả: Bùi, Hoàng Ngọc
Từ khoá: Tính minh bạch
Thu hút FDI
Hồi quy không gian
Đông Nam Á
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 149 .- Tr.39-48
Tóm tắt: Minh bạch trong hoạt động quản lý tạo nên sức mạnh trong các chỉ đạo điều hành của chính phủ. Minh bạch là giải pháp quan trọng để khắc phục quan liêu tham nhũng, là điều kiện không thể thiếu để chính phủ tiếp thu trí tuệ của người dân, doanh nghiệp và tổ chức, đặc biệt là quản lý kinh tế, trong đó có thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nghiên cứu này ứng dụng phương pháp hồi quy không gian nhằm kiểm định tác động của tính minh bạch (TMB) đến khả năng thu hút FDI của 11 nước Đông Nam Á giai đoạn 2005-2015. Bài viết tìm thấy bằng chứng thống kê để kết luận TMB giúp tăng FDI tại các quốc gia này.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25535
ISSN: 1859-3682
Bộ sưu tập: Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.11 MBAdobe PDF
Your IP: 52.3.228.47


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.