Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25535
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBùi, Hoàng Ngọc-
dc.date.accessioned2020-06-19T02:09:23Z-
dc.date.available2020-06-19T02:09:23Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-3682-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25535-
dc.description.abstractMinh bạch trong hoạt động quản lý tạo nên sức mạnh trong các chỉ đạo điều hành của chính phủ. Minh bạch là giải pháp quan trọng để khắc phục quan liêu tham nhũng, là điều kiện không thể thiếu để chính phủ tiếp thu trí tuệ của người dân, doanh nghiệp và tổ chức, đặc biệt là quản lý kinh tế, trong đó có thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nghiên cứu này ứng dụng phương pháp hồi quy không gian nhằm kiểm định tác động của tính minh bạch (TMB) đến khả năng thu hút FDI của 11 nước Đông Nam Á giai đoạn 2005-2015. Bài viết tìm thấy bằng chứng thống kê để kết luận TMB giúp tăng FDI tại các quốc gia này.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 149 .- Tr.39-48-
dc.subjectTính minh bạchvi_VN
dc.subjectThu hút FDIvi_VN
dc.subjectHồi quy không gianvi_VN
dc.subjectĐông Nam Ávi_VN
dc.titleTác động của minh bạch đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài - tiếp cận bằng phương pháp hồi quy không gianvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.11 MBAdobe PDF
Your IP: 52.3.228.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.