Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25543
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Hiền-
dc.contributor.authorĐinh, Thị Lan-
dc.date.accessioned2020-06-19T02:21:46Z-
dc.date.available2020-06-19T02:21:46Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0868-3808-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25543-
dc.description.abstractBài báo dựa trên lý luận chung đã thực hiện nghiên cứu thực trạng hạch toán chi phí xử lý tro, xỉ, thạch cao tại các nhà máy hóa chất phân bón tại Việt Nam hiện nay. Với một lượng thải hàng năm rất lớn, công tác hạch toán chi phí liên quan đến xử lý các chất thải rắn như tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy hóa chất phân bón tại Việt Nam hiện đang gặp phải một số vấn đề bất cập. Nhóm tác giả nhận thấy việc vận dụng kế toán môi trường trong công tác hạch toán chi phí xử lý tro, xỉ, thạch cao tại các nhà máy trên là rất phù hợp và cần thiết. Trên cơ sở phân tích thực trạng nêu trên, nhóm tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm vận dụng kế toán môi trường trong công tác hạch toán chi phí xử lý tro, xỉ, thạch cao tại các nhà máy hóa chất phân bón Việt Nam.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 564 .- Tr.88-90-
dc.subjectThực trạngvi_VN
dc.subjectKiến nghịvi_VN
dc.subjectKế toán môi trườngvi_VN
dc.subjectHạch toánvi_VN
dc.subjectChi phí xử lývi_VN
dc.subjectTrovi_VN
dc.subjectXỉvi_VN
dc.subjectThạch caovi_VN
dc.subjectNhà máy hóa chất phân bónvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleThực trạng và kiến nghị khi vận dụng kế toán môi trường trong hạch toán chi phí xử lý tro, xỉ, thạch cao tại các nhà máy hóa chất phân bón Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.