Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25545
Title: Kế toán chi phí xử lý nước thải công nghiệp tại các nhà máy hóa chất, phân bón của Việt Nam
Authors: Đinh, Thị Lan
Nguyễn, Ngọc Hiền
Nguyễn, Thị Kim Chi
Keywords: Kế toán chi phí
Xử lý nước thải công nghiệp
Nhà máy hóa chất
Phân bón Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 564 .- Tr.94-96
Abstract: Ngày nay, ô nhiễm nguồn nước đã trở thành mối đe dọa lớn đến vấn đề môi trường từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Tại các nhà máy hóa chất phân bón của Việt Nam, tùy thuộc vào nguyên liệu đầu vào và công nghệ sản xuất mà từng nhà máy sẽ sinh ra lượng nước thải khác nhau, từ đó ảnh hưởng đến chi phí, giá thành của các doanh nghiệp. Trong bài viết này, nhóm tác giả đã đề cập đến vấn đề tổ chức xử lý nước thải và cách ghi nhận chi phí xử lý nước thải tại các nhà máy hóa chất, phân bón của Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25545
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.