Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2555
Title: Tổ chức hiệu quả, thành công năm du lịch quốc gia 2018
Authors: Ngô, Hoài Chung
Keywords: Du lịch
Năm du lịch quốc gia
2018
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 1 .- Tr.8-9
Abstract: Tiếp nối sự kiện Năm Du lịch quốc gia tại các vùng miền trong cả nước, trong 5 năm gần đây việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia được tiến hành tại duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012, Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013, Tây Nguyên - Đà Lạt 2014, Thanh Hóa 2015, Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long 2016 và Lào Cai - Tây Bắc 2017 đã thành công tốt đẹp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục được Chính phủ giao nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh với chủ đề "Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - Điểm đến thân thiện".
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2555
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.205.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.