Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25554
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Agribank chi nhánh số 1, tỉnh Trà Vinh
Authors: Ngô, Văn Tuấn
Keywords: Nghiên cứu
Hài lòng
Khách hàng cá nhân
Dịch vụ cho vay tiêu dùng
Agribank
Trà Vinh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 564 .- Tr.109-111
Abstract: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng với một dịch vụ được coi là một trong những cách thức để đo đếm hiệu quả thành công của một đơn vị phục vụ tiêu dùng, nhất là với khối ngân hàng. Trong phạm vi bài viết này, tác giả muốn đề cập tới sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh số 1, tỉnh Trà Vinh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25554
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.107.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.