Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25588
Title: Nhiễm sán lá gan lớn & một số thuốc thường dùng
Authors: Bùi, Văn Uy
Keywords: Sán lá gan lớn
Thuốc điều trị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 603 .- Tr.10-11
Abstract: Bài viết giới thiệu những dấu hiệu nhận biết sán lá gan lớn. Những loại thuốc điều trị và một số cách để phòng nhiễm sán lá gan lớn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25588
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.18 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.