Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25588
Nhan đề: Nhiễm sán lá gan lớn & một số thuốc thường dùng
Tác giả: Bùi, Văn Uy
Từ khoá: Sán lá gan lớn
Thuốc điều trị
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 603 .- Tr.10-11
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những dấu hiệu nhận biết sán lá gan lớn. Những loại thuốc điều trị và một số cách để phòng nhiễm sán lá gan lớn.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25588
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.18 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.