Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25601
Title: Vị thuốc ô dước & ô dược
Authors: Phó, Thuần Hương
Keywords: Ô dước
Ô dược
Vị thuốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 603 .- Tr.12-13
Abstract: Những điểm khác nhau cơ bản giữa hai vị thuốc được dùng phổ biến trong y học cổ truyền là ô dước và ô dược nhằm tránh nhầm lẫn vì tên gần giống nhau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25601
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.