Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25608
Title: Cây Bời lời nhớt
Authors: Nguyễn, Thọ Biên
Keywords: Cây Bời lời nhớt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 603 .- Tr.14
Abstract: Những đặc điểm, hình thái, nguồn gốc của cây Bời lời nhớt. Ứng dụng của cây Bời lời nhớt trong y học cổ truyền, y học hiện đại. Một vài bài thuốc trị bệnh từ cây Bời lời nhớt như: đi lị, tiêu chảy, dùng ngoài vỏ giả nát đắp lên những nơi sưng, bỏng, vết thương. Ngoài những công dụng trên, gỗ Bời lời nhớt còn sản xuất đồ vật trong nhà; dầu dùng làm sáp, chế xà phòng; vỏ cây tán thành bột dùng để sản xuất hương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25608
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
889.78 kBAdobe PDF
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.