Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25631
Title: Cây Phá cố chỉ
Authors: Nguyễn, Văn Hiếu
Keywords: Cây Phá cố chỉ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 603 .- Tr.20
Abstract: Những đặc điểm, hình thái, nguồn gốc, phương dược có vị của cây Phá cố chỉ. Các nhà khoa học còn chứng minh Phá cố chỉ còn có tác dụng làm dãn động mạch vành, kích thích tế bào bạch cầu, kháng tụ cầu vàng, tụ cầu trắng, trực khuẩn lao. Ngoài ra, Phá cố chỉ còn có tác dụng đối với cơ trơn, chống lão suy và tăng cường sắc tố cho da.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25631
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.