Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25632
Title: Chiến lược khởi nghiệp xanh dành cho các bạn trẻ khởi nghiệp
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Chiến lược khởi nghiệp xanh
Dành cho các bạn trẻ khởi nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 560 .- Tr.82-84
Abstract: Hiện nay, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, có rất nhiều các bạn trẻ có tinh thần kinh doanh, độc lập tự chủ, khả năng lãnh đạo, trí tuệ sáng tạo, ý chí mạnh mẽ... và một khát khao khởi nghiệp cháy bỏng. Tuy nhiên, tỷ lệ khởi nghiệp thành công còn khá khiêm tốn. Và đa phần suy nghĩ của cộng đồng về lựa chọn khởi nghiệp là một lựa chọn đầy mạo hiểm và rủi ro. Chính vì vậy, việc đào tạo, hướng dẫn cho thế hệ trẻ kiến thức cơ sở về khởi nghiệp cũng như các định hướng, chính sách hỗ trợ của Nhà nước là hết sức cần thiết để tạo ra những thế hệ doanh nhân tài năng, giàu bản lĩnh và hơn cả là những doanh nhân cống hiến, gánh vác trách nhiệm xã hội, với tương lai và vận mệnh của đất nước cũng như hành tinh này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25632
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.