Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25665
Title: Ảnh hưởng của các yếu tố hình học đường ô tô đến an toàn giao thông trong nút giao cùng mức
Authors: Đặng, Quang Tuân
Tô, Huỳnh Như
Hoàng, Quốc Long
Keywords: Yếu tố hình học đường ô tô
An toàn giao thông
Tai nạn giao thông
Nút giao cùng mức
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Cầu đường Việt Nam;Số 09 .- Tr.47-51
Abstract: Một trong những nguyên nhân gây nên Tai nạn giao thông đường bộ (TNGTĐB) là yếu tố hạ tầng, đặc biệt trên các tuyến đường đô thị, tại các nút giao cùng mức thì các yếu tố hình học của đường ô tô cũng là một nhân tố có ảnh hưởng đáng kể. Bài báo nghiên cứu một số ảnh hưởng của các yếu tố hình học của đường ô tô đến an toàn giao thông trong các nút giao cùng mức: tầm nhìn, bể rộng làn, lề đường, tổ chức giao thông... qua đó đề xuất các biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25665
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
960.44 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.