Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25667
Title: Sự thay đổi vai trò trong gia đình và cộng đồng của phụ nữ Cơ-tu ở vùng tái định cư thủy điện Sông Bung 4, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
Authors: Đặng, Minh Ngọc
Keywords: Vai trò gia đình
Cộng đồng
Phụ nữ Cơ – tu
Tái định cư
Thủy điện Sông Bung 4
Quảng Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 06 .- Tr.52-59
Abstract: Theo phong tục truyền thống, những người phụ nữ Cơ-tu ở hai xã Zuoih và Tà Pơ thuộc huyện Nam Giang hầu như chỉ biết làm nương rẫy, chăm sóc con cái, làm việc nhà, rất ít có quyền quyết định những công việc quan trọng trong gia đình và cộng đồng. Từ khi tái định cư do dự án Thủy điện Sông Bung 4, họ đã được trao quyền sử dụng tài sản (đất đai, tiền đền bù), tiếp cận tốt hơn các dịch vụ y tế, giáo dục và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Điều này giúp họ nâng cao vị thế và vai trò của mình, từ người ít có tiếng nói thành người có quyền tham gia và quyết định các công việc trong gia đình và ngoài xã hội, đồng thời được hưởng nhiều quyền lợi hơn. Qua nghiên cứu trường hợp một số hộ dân ở xã Zuoih và xã Tà Pơ của huyện Nam Giang, bài viết góp phần làm rõ về sự chuyển đổi vai trò của những người phụ nữ Cơ-tu trong hầu hết các khía cạnh của đời sống từ khi tái định cư.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25667
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.