Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25679
Nhan đề: Hấp thụ các ion kim loại Cu2+, Cd2+ và Pb2+ bằng nano chitosan chế tạo từ chitosan cắt mạch bằng bức xạ Co-60
Tác giả: Lê, Xuân Cường
Nguyễn, Trọng Hoành Phong
Nguyễn, Duy Hạng
Lê, Văn Toàn
Nguyễn, Tấn Mân
Lê, Ngọc Chung
Từ khoá: Cắt mạch bức xạ
Hấp thụ
Ion kim loại
N-CTS
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(01) .-Tr.76-80
Tóm tắt: Chitosan khối lượng phân tử thấp được tạo ra bằng kỹ thuật chiếu xạ gam ma Co-60. Hạt nano chitosan (N-CTS) được điều chế từ chitosan khối lượng phân tử thấp bằng kỹ thuật tạo gel ion hóa với tác nhân tạo liên kết ngang natri tripolyphotphat (TPP). Các thông số ảnh hưởng đến kích thước hạt như hàm lượng chitosan, khối lượng phân tử của chitosan và nồng độ TPP sử dụng cũng được nghiên cứu. Kết quả cho thấy, khối lượng phân tử của chitosan càng thấp tạo ra hạt N-CTS có kích thước càng nhỏ. Các đặc trưng của N-CTS được xác định bằng phổ hồng ngoại chuỗi Fourier (FT-IR), phân tích nhiệt quét vi sai (DSC), tán xạ ánh sáng động (DLS) và kính hiển vi điện tử quét (SEM). Khả năng hấp thụ các ion kim loại Cu2+, Cd2+ và Pb2+ của N-CTS đã được khảo sát.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25679
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.97 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.111.47


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.