Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25682
Title: Số hóa sản xuất: Yên cầu thiết yếu của doanh nghiệp trong CMCN 4.0
Authors: Kiều, Nguyễn Việt Hà
Keywords: Số hóa sản xuất
Yên cầu thiết yếu
Doanh nghiệp trong CMCN 4.0
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 08(725) .- Tr.16-17
Abstract: Sản xuất thông minh, hay số hóa quy trình sản xuất là sự phát triển tất yếu của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập và phát triển. Việc ứng dụng những thành tựu của khoa học và công nghệ (KH&CN), đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) nhằm tự động hóa sản xuất sẽ tạo nên một hệ thống sản xuất thông minh, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, đồng thời tiết kiệm nhân công và năng lượng, tăng khả năng cạnh tranh...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25682
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
807.56 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.