Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25717
Title: Các yếu tố ảnh hưởng trong xây dưng mô hình chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
Authors: Ngô, Tiểu Quý
Nguyễn, Việt Dũng
Keywords: Các yếu tố ảnh hưởng
Xây dưng mô hình chấm điểm
Tín dụng khách hàng cá nhân
Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 552 .- Tr.51-53
Abstract: Thị trường tín dụng ngân hàng đối với khách hàng cá nhân tại Việt Nam đang phát triển và có tiềm năng lớn trong tương lai khi mà nguồn vốn ngân hàng vẫn đang trong quá trình tiếp cận đến nhiều tầng lớp dân cư hơn. Các ngân hàng đều muốn chiếm lĩnh thị trường này, tối đa hóa lợi nhuận nhưng cũng có chung lo ngại về rủi ro trong cho vay đối với khách hàng cá nhân. Nếu như những khách hàng tốt mang về doanh số và thu nhập cho ngân hàng đều đặn thì một vài hợp đồng tín dụng vở nợ có thể khiến lợi nhuận sụt giảm tức thì. Bởi vậy, việc xác định được khả năng vở nợ của khách hàng ngay từ thời điểm trước khi hình thành quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và người cần vốn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25717
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
736.86 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.