Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25730
Title: Giải pháp áp dụng mã vạch hai chiều (QR Code) trong thanh toán cước vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn Hà Nội
Authors: Mai, Thị Trang
Trần, Thị Nguyệt Hằng
Nguyễn, Thị Huệ
Keywords: Giải pháp
Áp dụng mã vạch hai chiều
QR Code
Trong thanh toán cước
Vận tải hành khách bằng taxi
Trên địa bàn Hà Nội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 553 .- Tr.22-24
Abstract: Xu hướng thanh toán mới trong thời đại công nghệ là thanh toán không tiền mặt trên các ứng dụng của điện thoại thông minh. Nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, tiếp cận được xu hướng của thời đại, tối đa hóa trải nghiệm cho khách hàng các hãng taxi trên địa bàn Hà Nội nên áp dụng mã vạch hai chiều (QR code) trong thanh toán cước vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn Hà Nội. Bài báo đã phân tích thực trạng thanh toán cước taxi nói chung, phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng QR code vào thanh toán cước taxi của các hãng taxi và của khách hàng. Trên cơ sở đó, bài báo đánh giá thực trạng, chỉ ra nguyên nhân dẫn đến QR code chưa được áp dụng mạnh mẽ trong thanh toán cước taxi, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm áp dụng mã vạch hai chiều vào thanh toán cước taxi.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25730
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
754.3 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.