Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25746
Title: Mở rộng cơ hội làm cho người khuyết tật
Authors: Vân Anh
Keywords: Mở rộng cơ hội làm cho người khuyết tật
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Cơ khí Việt Nam;Số 11 .- Tr.72-73
Abstract: Mặc dù những năm qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến người khuyết tật (NKT) nhưng hiện vẫn còn hơn 2 triệu người chưa có việc làm. Điều đó cho thấy, việc đào tạo nghề cho NKT là hết sức cần thiết, giúp họ tìm được việc làm, hòa nhập với xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25746
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
582.18 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.102.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.