Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25749
Title: Ứng dụng kỹ thuật multiplex PCR phát hiện các gen VEB, DIM và AmpC của các chủng vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa phân lập tại Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Thanh Nhàn
Authors: Ngô, Thị Hồng Hạnh
Phạm, Duy Thái
Trần, Thị Vân Phương
Hoàng, Thị Hằng
Trần, Huy Hoàng
Keywords: AmpC
DIM
MPCR
Aeruginosa
VEB
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(09) .-Tr.29-33
Abstract: Pseudomonas aeruginosa là một trong những căn nguyên phổ biến gây nhiễm trùng bệnh viện, nhiễm trùng cơ hội. Với các cơ chế đề kháng kháng sinh đa dạng như sinh β-lactamase phổ rộng, tăng cường sự biểu hiện của các gen mã hóa bơm đẩy, ức chế kênh porin, thay đổi tính thấm của màng…, P. aeruginosa đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các bác sĩ lâm sàng trong việc lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp. Trong nghiên cứu này, các tác giả sử dụng kỹ thuật multiplex PCR để phát hiện các gen mã hóa ESBL (blaVEB), MBL (blaDIM) và AmpC ở các chủng P. aeruginosa phân lập tại Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Thanh Nhàn từ năm 2010 đến năm 2015. Trong tổng số 216 chủng nghiên cứu, kết quả cho thấy có 40 (18,51%) chủng mang gen blaVEB, 1 (0,46%) chủng mang gen blaDIM, 193 (89,35%) chủng mang gen AmpC. Trong số này, có 1 (0,46%) chủng mang đồng thời cả 2 gen DIM - AmpC và 38 (17,59%) chủng mang đồng thời cả 2 gen VEB - AmpC. Kết quả này đã nhấn mạnh sự đa dạng gen kháng kháng sinh của các chủng P. aeruginosa trong nghiên cứu cũng như chỉ ra tầm quan trọng của hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện để ngăn chặn sự lan truyền các tác nhân này và đem lại hiệu quả điều trị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25749
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
876.19 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.