Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25840
Title: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng
Authors: Đặng, Thị Kim Ngân
Tạ, Thu Thủy
Keywords: Kểm tra
Giám sát
Chống tham nhũng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 941 .- Tr.32-37
Abstract: Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta đã được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, để lại dấu ấn tốt, được nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ; các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá tích cực(1). Có được điều đó là sự tổng hợp của nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với Nhà nước trong thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng giữ vai trò chủ đạo và có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25840
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.39 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.