Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2585
Title: Văn hóa - Tâm linh sản phẩm du lịch đặc thù của Nam Định
Authors: Việt Hùng
Keywords: Văn hóa
Tâm linh
Du lịch
Nam Định
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 1 .- Tr.11-12
Abstract: Tại Hội thảo “Xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Nam Định” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nam Định phối hợp với Tạp chí Du lịch (Tổng cục Du lịch) tổ chức ngày 19/12/2017, các chuyên gia du lịch, doanh nghiệp lữ hành đã phân tích rõ những hạn chế, tồn tại của Du lịch Nam Định và đề xuất các giải pháp khai thác, phát triển sản phẩm du lịch có tiềm năng, tăng sức hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Nam Định nên tập trung đầu tư phát triển du lịch văn hóa - tâm linh thành sản phẩm du lịch đặc thù.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2585
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.236.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.