Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25855
Title: Người Tày Đà Bắc vui lễ hội Cầu Mường
Authors: Vũ, Thị Mai
Keywords: Người Tày Đà Bắc
Vui lễ hội Cầu Mường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 04 .- Tr.68
Abstract: Người Tày huyện Đà Bắc là dân tộc có truyền thống văn hóa từ lâu đời. Trong lịch sử tồn tại và phát triển của mình họ đã tạo ra những giá trị văn hóa khá đặc sắc, trong đó có lễ hội Cầu Mường. Đây là một trong những lễ hội đã thất truyền hơn 60 năm, hiện đang được phục dựng và bảo tồn tại xã Mường chiềng, huyện Đà Bắc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25855
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
386.11 kBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.