Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25864
Title: Hướng đi cho các công ty du lịch mạo hiểm tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
Authors: Nguyễn, Thị Hương Liên
Keywords: Hướng đi cho các công ty du lịch mạo hiểm
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 04 .- Tr.64-65
Abstract: Bài viết: Góp phần đưa Phong Nha - Kẻ Bàng đến gần hơn với du khách; Cần có những hướng đi thích hợp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25864
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
819.93 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.