Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25864
Nhan đề: Hướng đi cho các công ty du lịch mạo hiểm tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
Tác giả: Nguyễn, Thị Hương Liên
Từ khoá: Hướng đi cho các công ty du lịch mạo hiểm
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 04 .- Tr.64-65
Tóm tắt: Bài viết: Góp phần đưa Phong Nha - Kẻ Bàng đến gần hơn với du khách; Cần có những hướng đi thích hợp.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25864
ISSN: 0866-7373
Bộ sưu tập: Du lịch Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
819.93 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.