Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2587
Title: Tìm sản phẩm đặc thù cho Du lịch Nam Định
Keywords: Sản phẩm đặc thù
Du lịch
Nam Định
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 1 .- Tr.12-13
Abstract: Những năm qua, tỉnh Nam Định đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh du lịch phát triển, từ công tác quy hoạch đến định hướng phát triển các loại hình, các sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách. Tuy nhiên, lượng khách, doanh thu từ du lịch chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh, với mong muốn đưa du lịch sớm trở thành ngành chủ lực trong cơ cấu kinh tế địa phương, góp phần thực hiện Nghị quyết 08- NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nam Định đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa mục tiêu nói trên. Phóng viên Tạp chí Du lịch đã trao đổi với ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định xung quanh vấn đề này.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2587
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.205.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.