Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25882
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐinh, Thị Bích Ngọc-
dc.contributor.authorMai, Thị Lan-
dc.date.accessioned2020-06-22T06:45:11Z-
dc.date.available2020-06-22T06:45:11Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0936-8477-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25882-
dc.description.abstractQuan điểm của Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế được hình thành từ rất sớm trong quá trình hoạt động cách mạng của Người. Đến nay, quan điểm đó vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng và Nhà nước trong việc đề ra những chủ trương, chính sach về hợp tác quốc tế.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Lịch sử Đảng;Số 01 .- Tr.32-35-
dc.subjectTư tưởng quan điểm của Hồ Chí Minhvi_VN
dc.subjectHợp tác quốc tếvi_VN
dc.subjectĐảng Cộng sảnvi_VN
dc.subjectThời kỳ đổi mớvi_VN
dc.titleQuan điểm của Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế và sự vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mớivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
593.01 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.