Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25886
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hoài Bắc-
dc.contributor.authorNguyễn, Cao Thắng-
dc.contributor.authorPhạm, Minh Quân-
dc.date.accessioned2020-06-22T06:53:45Z-
dc.date.available2020-06-22T06:53:45Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn2354-080X-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25886-
dc.description.abstractĐể đánh giá tác dụng của vi phẫu thắt tỉnh mạch tinh (TMT) giãn lên các thông số tinh dịch đồ ở những bệnh nhân vô sinh, chúng tôi tiến hành một nghiên cứu mô tả cắt ngang theo dõi dọc có nhóm chứng trên 214 bệnh nhân tới khám tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Trong đó, 148 bệnh nhân nam vô sinh có giãn tỉnh mạch tinh thuộc nhóm bệnh và 66 nam giới có sức khỏe sinh sản bình thường không giãn TMT thuộc nhóm chứng. Kết quả cho thấy giãn TMT làm suy giảm cả về số lượng và chất lượng của tinh trùng. Mật độ tinh trùng ở nhóm bệnh là 49,7 ± 40,5 triệu/ml thấp hơn so với nhóm chứng là 96,62 ± 59,1 với triệu/ml với p = 0,001. Tỷ lệ tinh trùng di động ở nhóm bệnh cũng có sự suy giảm rõ rệt (33,8 ± 20,24% so với nhóm chứng là 52,98 ± 14,36%, p = 0,001). Vi phẫu thắt TMT giúp cải thiện các thông số tinh dịch đồ, trong đó mật độ tinh trùng có sự cải thiện rõ rệt (49,8 ± 41,1 triệu/ml lên 71,4 ± 57,5 triệu/ml với p = 0,001). Sự cải thiện sau phẫu thuật chưa đủ lớn để đưa các thông số tinh dịch đồ trở vê mức độ của nhóm chứng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 123, Số 07 .- Tr.164-171-
dc.subjectGiãn tĩnh mạch tinhvi_VN
dc.subjectThắt tĩnh mạch tinh vi phẫuvi_VN
dc.subjectTinh dịch đồvi_VN
dc.subjectTinh trùng bình thườngvi_VN
dc.subjectÍtvi_VN
dc.subjectYếuvi_VN
dc.subjectDị dạngvi_VN
dc.titleĐánh giá hiệu quả của vi phẫu thắt tĩnh mạch tinh trên các thông số tinh dịch đồvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.