Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2590
Title: Chuyển đổi hệ thống Quốc Gia về đổi mới của Việt Nam : Nghiên cứu trường hợp của các viện nghiên cứu và triển khai công nghệ công nghiệp
Authors: Bạch, Tân Sinh
Keywords: Chuyển đổi cấu trúc
Hệ thống đổi mới quốc gia
Năng lực học hỏi tổ chức
Tạo ra tri thức
Viên nghiên cứu và triển khai công nghệ công nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 60(04) .- Tr.56-64
Abstract: Trong quá trình chuyển đổi từ một nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế định hướng thị trường, hệ thống quốc gia về đổi mới (HTQGĐM) Việt Nam nói chung và các viện nghiên cứu và triển khai (R&D) công nghệ công nghiệp (CNCN) nói riêng cũng đã trải qua quá trình chuyển đổi chế độ để đáp ứng các điều kiện thay đổi do các chính sách của chính phủ và thị trường tạo ra.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2590
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.85 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.