Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25913
Nhan đề: Kiểm định sự khác biệt về các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch ở Bạc Liêu
Tác giả: Nguyễn, Thanh Sang
Nguyễn, Phú Son
Từ khoá: Sự khác biệt về các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh
Điểm đến du lịch ở Bạc Liêu
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 04 .- Tr.55-57
Tóm tắt: Bài viết: Cơ sở lý thuyết; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25913
ISSN: 0866-7373
Bộ sưu tập: Du lịch Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.