Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25928
Title: Xã hội hóa y tế ở Việt Nam (1993 - 2015) một số thành tựu, hạn chế và nguyên nhân
Authors: Đào, Văn Phương
Keywords: Y tế
Xã hội hóa y tế
Thành tựu
Hạn chế, nguyên nhân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 01 .- Tr.70-73
Abstract: Sau hơn hai thập niên thực hiện chủ trương của Đảng về xã hội hóa y tế, ngành y tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực góp phần quan trọng vào việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước trong tình hình mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25928
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
814.9 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.216.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.