Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25931
Title: Phát triển các khu kinh tế tự do ở Ấn Độ
Authors: Nguyễn, Minh Thắng
Keywords: Phát triển các khu kinh tế tự do
Ở Ấn Độ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 555 .- Tr.04-06
Abstract: Các đặc khu kinh tế (ĐKKT) ở Ấn Độ là khu vực miễn thuế và cung cấp các ưu đãi khác cho các doanh nghiệp. Các ĐKKT được tổ chức chật chẽ theo mô hình đã thành công của Trung Quốc, được thiết kế để giúp kích thích cả đầu tư nước ngoài và trong nước, thúc đẩy xuất khẩu và tạo cơ hội việc làm mới. Tính đến tháng 9-2017, đã có 221 ĐKKT đang hoạt động và đến tháng 1-2018, có 423 ĐKKT lớn đã nhận được chấp thuận chính thức cho hoạt động.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25931
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.