Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25934
Title: Huyện Lạng Giang (Bắc Giang) kiểm tra, giám sát thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển
Authors: An Bình
Keywords: Huyện Lạng Giang
Bắc Giang
Kiểm tra
Giám sát
Thúc đẩy kinh tế
Xã hội phát triển
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.38-40
Abstract: Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Huyện ủy Lạng Giang (Bắc Giang) đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đồ án của tỉnh; chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác và đã thu được kết quả nổi bật.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25934
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
599.17 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.