Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25935
Title: Ô nhiễm rác thải nhựa tại các khu du lịch biển
Authors: Dư, Văn Toán
Nguyễn, Thùy Vân
Keywords: Ô nhiễm rác thải nhựa
Các khu du lịch biển
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 04 .- Tr.52-54
Abstract: Bài viết: Đánh giá thực trạng chất thải nhựa tại các khu du lịch biển Việt Nam; Đánh giá tác động của chất thải nhựa đến môi trường, chất lượng cảnh quan tại các khu du lịch biển Việt Nam; Dự báo lượng chất thải nhựa do khách du lịch thải ra tại các khu du lịch biển Việt Nam đến năm 2020; Giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa trong hoạt động du lịch tại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25935
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.