Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25937
Title: Khả năng tiếp cận nguồn tín dụng phi chính thức của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhâm
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Khả năng tiếp cận
nguồn tín dụng phi chính thức
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ở Việt Nam
Thực trạng và giải pháp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 555 .- Tr.46-48
Abstract: Bên cạnh các nguồn tín dụng chính thức của doanh nghiệp như nguồn vốn vay chính thức từ phía các ngân hàng và TCTD hay huy động từ cổ phiếu, trái phiếu... thì các nguồn tín dụng phi chính thức (như vốn vay từ gia đình, người thân, bạn bè hay các tổ chức cho vay khác...) cũng đóng vai trò quan trọng đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Tuy nhiên, các nguồn vốn vay từ tín dụng phi chính thức cũng phát sinh nhiều rủi ro bởi đây là nguồn vốn không ổn định, nhiều rủi ro và khó đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp về thời hạn, quy mô. Thông qua đánh giá thực trạng sử dụng nguồn vốn này, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng khả năng tiếp cận nguồn tín dụng chính thức đối với các doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25937
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.